vereniging dorpsraad Ooltgensplaat

Wie zijn wij en wat doen we

De dorpsraad heeft verschillende werkgroepen, waarin de bestuursleden vanuit  hun interesse en vakgebied initiatieven ontplooien. Hierbij kunnen wij hulp van inwoners, ondernemers en verenigingen goed gebruiken. Heeft U leuke en goede ideeën over bepaalde thema’s, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via dorpsraadooltgenplaat@gmail.com

Samen staan we immers sterker!

Hier komt binnen kort de dromen –en wensenlijst

Vacature

Vacature voorzitter Dorpsraad

Shirley Peperkamp, Secretaris Dorpsraad

 • Eigenaar eXperia Events
 • Office Manager Mercuri Urval
 • Penningmeester VVE De Plaete
 • Woonachtig in Ooltgensplaat sinds 2000

Taakgebied Dorpsraad: Algemeen

Reden van deelname:Wij wonen al bijna 16 jaar met veel plezier in Ooltgensplaat. Het zou toch geweldig zijn als het dorp zelfs inwoners van andere kernen zou kunnen aantrekken als onder anderen recreanten. Wij kunnen dit realiseren door ons dorp veilig, bruisend, leefbaar en aantrekkelijk te maken en hier wil ik mij graag voor inzetten.

Foto Shirley

Bram-den-Exter

Bram den Exter, Penningmeester Dorpsraad, waarnemend voorzitter

 • Voorheen allround operator chemische industrie
 • Voorheen Lid Hoofdbestuur Hobby Computer Club
 • Voorheen Manager Hobby Computerdagen
 • Actief kunstenaar
 • Medewerker stichting kunstweek
 • Lid Erfgoed tafel Goeree-Overflakkee
 • Woonachtig in Ooltgensplaat sinds 1975

Taakgebied Dorpsraad: Kunst en Cultuur

Reden van deelname aan de Dorpsraad: Ik woon met veel plezier in Ooltgensplaat. Ik vind het belangrijk om in een goed leefbare omgeving te wonen. En het verbinden van inwoners als taak ziet. En vanuit de dorpsraad me inzet voor kunst en cultuur in het belang van ons dorp.

Esmeralda van Rooij, Lid dorpsraad

Data-analist Pameijer

Woonachtig in Ooltgensplaat sinds 2003

Taakgebied Dorpsraad: wet maatschappelijke ondersteuning en participatie en kunst en cultuur.

Reden van deelname aan de Dorpsraad: Ik woon met zeer veel plezier in Ooltgensplaat en vind een goede leefbaarheid, sociale verbondenheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid belangrijk.

Daarvoor wil ik me inzetten en denk hieraan, vanuit mijn kennis en ervaring een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Esmeralda

monique

Monique van der Weijden, Lid dorpsraad

Woonachtig in Ooltgensplaat sinds 2000 met mijn man en twee dochters.

Taakgebied Dorpsraad: knutselclub en kinderfaculteit.

Wij hebben het hier enorm naar ons zin, temeer omdat er altijd wel wat te doen is ons gezellige dorp.

Reden bijdrage aan de Dorpsraad:

In ons dorp kent iedereen elkaar, en wat is er juist mooier om er met elkaar de schouders onder te zetten, om het hier  aantrekkelijk te houden voor jong en oud, in alle vormen van dien.

Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen

Voormalig :Zelfstandig ondernemer in de Detailhandel.

Actief: Lid oudercommissie van C.B.S de Hoeksteen te Ooltgensplaat.