Wie zijn wij en wat doen we

De dorpsraad heeft verschillende aandachtsgebieden, waarbinnen de bestuursleden vanuit hun interesse en vakgebied initiatieven ontplooien. Hierbij kunnen zij hulp van inwoners, verenigingen en ondernemers goed gebruiken. Onder de knoppen ECONOMIE en SOCIAAL (boven aan deze pagina) vindt u meer informatie over de diverse thema’s.

Heeft U leuke en goede ideeën over bepaalde thema’s, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via dorpsraadooltgenplaat@gmail.com

Samen staan we immers sterker!

Vacature

Vacature voorzitter dorpsraad

Shirley Peperkamp, secretaris dorpsraad

 • Eigenaar eXperia Events
 • Office Manager Mercuri Urval
 • Penningmeester VVE De Plaete
 • Woonachtig in Ooltgensplaat sinds 2000

Aandachtsgebied dorpsraad: algemeen

Reden van deelname: wij wonen al bijna 16 jaar met veel plezier in Ooltgensplaat. Het zou toch geweldig zijn als het dorp zelfs inwoners van andere kernen zou kunnen aantrekken zoals onder andere recreanten. Wij kunnen dit realiseren door ons dorp veilig, bruisend, leefbaar en aantrekkelijk te maken en hier wil ik mij graag voor inzetten.

Foto Shirley

Bram-den-Exter

Bram den Exter, penningmeester dorpsraad, waarnemend voorzitter

 • Voorheen allround operator chemische industrie
 • Voorheen Lid Hoofdbestuur Hobby Computer Club
 • Voorheen Manager Hobby Computerdagen
 • Actief kunstenaar
 • Medewerker stichting kunstweek
 • Lid Erfgoed tafel Goeree-Overflakkee
 • Woonachtig in Ooltgensplaat sinds 1975

Aandachtsgebied dorpsraad: Kunst en Cultuur

Reden van deelname: ik woon met veel plezier in Ooltgensplaat. Ik vind het belangrijk om in een goed leefbare omgeving te wonen en zie het verbinden van inwoners als taak. Ook zet ik me vanuit de dorpsraad in voor kunst en cultuur in het belang van ons dorp.

Esmeralda van Rooij, lid dorpsraad

 • Data-analist Pameijer
 • Woonachtig in Ooltgensplaat sinds 2003

Aandachtsgebied dorpsraad: project Extra Handen en Kunst en Cultuur

Reden van deelname: ik woon met zeer veel plezier in Ooltgensplaat en vind een goede leefbaarheid, sociale verbondenheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid belangrijk. Daarvoor wil ik me inzetten en denk hieraan, vanuit mijn kennis en ervaring een positieve bijdrage te kunnen leveren.

monique

Monique van der Weijden, lid dorpsraad

 • Voormalig : zelfstandig ondernemer in de detailhandel
 • Actief: lid oudercommissie van C.B.S de Hoeksteen te Ooltgensplaat
 • Woonachtig in Ooltgensplaat met mijn man en twee dochters sinds 2000

Aandachtsgebied dorpsraad: knutselclub en kinderfaculteit

Reden van deelname: wij hebben het hier enorm naar ons zin, temeer omdat er altijd wel wat te doen is ons gezellige dorp. In ons dorp kent iedereen elkaar en wat is er mooier om er met elkaar de schouders onder te zetten, om het hier aantrekkelijk te houden voor jong en oud, in alle vormen van dien. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen