Economische kansen

Ooltgensplaat kende vroeger een grote werkgelegenheid in de agrarische sector, handel en overslag (haven). Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is hier een dramatische kentering in gekomen. Boeren hebben nog nauwelijks personeel in dienst, de handel kenmerkt zich door zzp’ers en de overslag in de haven is nu een ligplaats voor jachteigenaren.

In oktober 2007 is de voormalige gemeente Oostflakkee gestart met de ontwikkeling van een Toekomstvisie 2030. Er wordt een beeld geschetst van waar de gemeente Oostflakkee in de toekomst wil staan op het gebied van wonen, werken en welzijn. Deze visie komt voort uit informatie van de gemeente en uit interactie met verschillende partijen. Met ambtenaren en bestuurders en met inwoners uit de gemeente; samen kijken inwoners, ambtenaren en bestuurders naar de toekomst van hun gemeente. In 2009 – 2010 is aangevangen om wensen te realiseren.

De dorpsraad kijkt waar zij de economische ambities kan ondersteunen en helpen realiseren.