vereniging dorpsraad Ooltgensplaat

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid.

 

Aanleiding:

Toekomstvisie Oostflakkee 2030. In oktober 2007 is de voormalige gemeente Oostflakkee gestart met de ontwikkeling van een Toekomstvisie 2030. In deze visie wordt een beeld geschetst van waar de gemeente Oostflakkee in de toekomst wil staan op het gebied van wonen, werken en welzijn. Deze visie komt voort uit informatie van de gemeente en uit interactie met verschillende partijen. Niet alleen met ambtenaren en bestuurders, maar juist ook met inwoners uit de gemeente. Zo kijken inwoners, bestuurders en ambtenaren samen naar en over de toekomst van hun gemeente.

Terug kijkend op deze bevindingen is er 2009 – 2010 aanvang gemaakt om wensen te realiseren; natuurlijk nog niet alles maar er is veel veranderd. Wij werken verder om de recreatieve ambitie van Ooltgensplaat te realiseren. Er zijn met het college afspraken gemaakt om het hier boven afgebeelde bord te plaatsen aan de N59 en ook de aansluiting van het “nieuwe” fietspad op de paralelweg van de N59 zal met borden worden aangegeven. Dit om Ooltgensplaat uit zijn isolement te halen en meer bezoekersaantallen te genereren.

Meer lezen, klik op deze link.   Visie werkgroep recreatie en toerisme

Deze werkgroep bestaat uit: Hans Bal, Ger v/d Kolk en Bas de Vos

 

Ooltgensplaat