vereniging dorpsraad Ooltgensplaat

Kunst en cultuur

Kunst;

Om tot verschillende goede uitgangspunten te komen zullen we samenwerken met de stichting BOOG m.b.t. kunst&cultuur de Erfgoed lijn Goeree-overflakkee. En zo veel als nodig andere kunst en cultuur organisatie benaderen.

Bij kunst kan je denken aan de openbare kunstwerken en de kunstwerken die tentoon staan op een buiten terrein zichtbaar voor publiek.

De dorpsraad gaat zeker proberen om de afbeelding van oeltgen weer in het dorp terug te krijgen.

Hier zullen we al het mogelijke in het werk stellen om een goede inventarisatie te maken met goed onderbouwd onderhoudsplan.

Planning voor dit project kan je wel in schatten op 2 a 3 jaar.

Cultuur;

Ooltgensplaat heeft in de historie een heel grote rol gespeeld die slecht is beschreven en bekend is.

Er is in de loop van de geschiedenis al veel verloren gegaan, hier door is het nodig om een goed  plan op te stellen om dit in het vervolg te voorkomen. Hier zal je veel tijd in moeten stoppen en het zal veel tijd kosten 3 tot 5 jaar kan je hier wel voor rekenen.

Bij de cultuur kan je denken aan beschermingen te denken aan, het Ouderaadhuis, Fort Prins Frederik, Het Havenkanaal, gevels oude panden en het kunstwerk aan de kaai en het weeghuisje de mogelijk kosten zullen naar schatting groot zijn. En de mogelijke tijd kan je inschatten op zeker 5 a 10 jaar.

Ook het verder continueren en verbeteren van de dorpswandeling.

Het goed ontwikkelen van de canon Ooltgensplaat.

Akties;

Kunst inventariseren

Op sommen gebouwen panden enz. weeghuisje

m.b.t. het weeghuisje is er een ontwikkeling met de provincie om het weeghuisje te restaureren

Verzamelen oude informatie kunst en cultuur

Verder uitwerken inventariseren en een onderhoudsplan opstellen

Meer contact leggen met kunst en  cultuur organisaties

Aansluiten bij de erfgoed tafel Goeree-Overflakkee. ( de dorpsraad is inmiddels ook lid van de erfgoed tafel Goeree-Overflakkee )