Recreatie & Toerisme

Recreatie en toerisme verdienen grote aandacht.  Het gebied is aantrekkelijk voor recreanten, liefhebbers van natuur en geschiedenis, met onder andere het fort, het oude raadhuis, de haven en de Voorstraat. Om deze kansen te benutten moet Ooltgensplaat haar bekendheid vergroten en zichzelf beter op de kaart zetten.

De dorpsraad heeft een aantal initiatieven ontwikkeld om recreatie en toerisme onder de aandacht te brengen, Ooltgensplaat uit haar isolement te halen en meer bezoekersaantallen te genereren. Dit zijn onder andere de dorpswandeling, de bewegwijzering naar de aansluiting van het “nieuwe” fietspad op de parallelweg van de N59 en de grote borden die (nog geplaatst moeten worden) langs de N59.

Inmiddels heeft Fort Prins Frederik een nieuwe eigenaar gekregen die naar verwachting het fort in zijn oude luister zal herstellen en inzetten als historische / toeristische attractie.

Heeft U leuke en goede ideeën over dit thema, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via dorpsraadooltgenplaat@gmail.com

Andere missies zijn:

  • Het Oeltgenbos: de oude oevers van de Striene tot leven brengen zodat het een aantrekkelijk gebied wordt voor de bewoners van Ooltgensplaat en haar gasten. Daarvoor moeten de bestaande bosbestanden rondom het fort ontwikkeld worden; enerzijds door het bos ruimte te geven voor natuurlijke processen en anderzijds door het bos om te vormen tot een meer gebruiksvriendelijk bos voor mens, plant en dier. Door het verleden te tonen, de natuurlijke processen meer ruimte te geven en het voor gebruik aantrekkelijk te maken wordt het  gebied waardevol voor de mens in een uitdagende natuur. Hierbij zijn de uitgangspunten altijd: Planet, People en Profit (project NLGO  en stichting BOOG).
  • Haven en havenkanaal: voor de watersportliefhebbers is het een aantrekkelijke plaats om even aan te meren en een paar dagen te verblijven. Inmiddels is het weeghuisje aan de haven gerestaureerd en is de kwaliteitsimpuls voor het havenkanaal in gang gezet. Naar verwachting wordt begin 2018 gestart met de uitvoering van deel 1 van de plannen.
  • Er is een matig verblijfsaanbod (hotel, B&B, camping); we verwachten dat dit zal uitbreiden als de recreatie verder aantrekt.
  • Horeca: er is weinig horeca in Ooltgensplaat. Stimulering van horeca en ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme is een belangrijk aandachtspunt.