vereniging dorpsraad Ooltgensplaat

Recreatie & Toerisme

 

Recreatie en toerisme zijn niet onbelangrijke ontwikkelingen die in Ooltgensplaat grote aandacht moeten krijgen.  Het gebied is zeer aantrekkelijk voor liefhebbers van geschiedenis, met onder andere het fort, gemeentehuis, haven en Voorstraat..

Naast eilandelijke ontwikkelingen zal Ooltgensplaat meer aan de weg moeten timmeren voor bekendheid.  De dorpsraad heeft al een aantal intiatieven genomen om recreatie en toerisme onder  de aandacht te brengen.  Onder andere de dorpswandeling, de bewegwijzering en de grote borden die (nog geplaatst moeten worden) gepland staan langs de toegangswegen.

Een al langer slepend item is het Fort.  De Dorprsraad zou het Fort Prins Frederik in zijn oude luister willen  herstellen  en als historische / toeristische attractie inzetten. Dit ook in het besef dat we hierbij afhankelijk zijn van de eigenaar van het Fort, de gemeente Goeree Overflakkee en de bewoners op het Fort.

 

Andere actuele missies.

 

Het Oeltgensbos. De oude oevers van de Striene tot leven brengen. Een gebied van en voor de bewoners van Ooltgensplaat en haar gasten. Daarvoor willen we de bestaande bosbestanden rondom het fort ontwikkelen. Enerzijds door het bos ruimte te geven aan natuurlijke ontwikkelingen/processen en door het bos om te vormen tot een meer gebruiksvriendelijk bos voor mens, plant en dier. Door het verleden te tonen, de natuurlijke processen meer ruimte te geven en het voor gebruik aantrekkelijk te maken wordt het gebied waardevol voor de mens in een uitdagende natuur. Bij de plannen zullen altijd en overal de Planet, people en profit uitgangspunten gelden. ( project NLGO en stichting BOOG)

  1. Haven en havenkanaal. Voor de watersportliefhebbers is het een zeer aantrekkelijke plaats om even aan te meren en een paar dagen te

verblijven. De verblijfsrecreatie kent een matig aanbod. Er is nauwelijks horeca in het dorp.  Bevordering van horeca en ondernemers op gebied van recreatie en toerisme is een groot aandachtspunt.