Uitstraling, Kunst & Cultuur

Ooltgensplaat is een zogenaamd kerkring dorp en staat met haar ‘gezicht’ naar het water. Vanuit het Volkerak, varend door het havenkanaal valt het pittoreske karakter van het dorp direct op. Rode daken, een markant gemeentehuis, de kerk uit 1847 en de authentieke Voorstraat. Het DNA van het dorp wordt voor een groot deel bepaald door het water.

Het is van belang het culturele erfgoed van Ooltgensplaat te beschermen en in ere te herstellen; kunstwerken in de openbare ruimte dienen te worden onderhouden en historische gebouwen dienen te worden beschermd en eventueel gerestaureerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oude raadhuis, het fort, het kunstwerk en het weeghuisje op de kaai, het terugplaatsen van de waterpomp in de Voorstraat, het RTM station, het havenkanaal en gevels van oude panden.

Naast het behouden en benadrukken van het eigen karakter en identiteit van ons dorp en het beschermen van ons culturele erfgoed, is er aandacht voor onderhoud en verbetering van de openbare ruimte, meer groen, een aantrekkelijke toegang tot het dorp en een goede bewegwijzering voor wandel- en fietspaden en vaarwegen.

Heeft U leuke en goede ideeën over dit thema, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via dorpsraadooltgenplaat@gmail.com