vereniging dorpsraad Ooltgensplaat

Uitstraling van Ooltgensplaat.  (karakter en identiteit)

Ooltgensplaat is een dorp in de gemeente Goeree-Overflakkee, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp heeft 2462
inwoners, 981 woningen en 229 recreatiewoningen (gegevens januari 2006), inclusief de buurtschap Langstraat.

Ooltgensplaat is een zogenaamd kerkringdorp, met aan de ene kant een haven en het havenkanaal naar het Volkerak en aan de andere kant een kerk uit 1847. Deze kerk is gebouwd op de fundamenten van twee voorgaande kerken. Tot 1647 maakten ook de inwoners van Den Bommel gebruik van deze kerk.

 

In Ooltgensplaat bevindt zich het Oude Raadhuis. Het Oude Raadhuis, met uitzicht op de haven van Ooltgensplaat, is het oudste pand in zijn soort van Goeree-Overflakkee. Het stamt uit 1616 en is gebouwd naar het ontwerp van de bekende 17e-eeuwse Vlaamse bouwmeester Melchior van Harbach. François van Aerssen, destijds de ambachtsheer van Sint Adolfsland waartoe Ooltgensplaat behoorde, gaf
toestemming voor de bouw. Het gebouw heeft door de eeuwen heen vele rampen, waaronder een aantal overstromingen, overleefd. Sinds augustus 2005 is het voormalige Raadhuis weer in gebruik als trouwlocatie.

 

Tevens bevindt zich bij Ooltgensplaat het Fort Prins Frederik, een groot fort uit de zestiende eeuw dat samen met de vesting Willemstad de doorgang in het Volkerak en het Hellegat bewaakte. Tegenwoordig wordt het fort voornamelijk gebruikt voor recreatieve doeleinden.

 

Ooltgensplaat kenmerkt zich door landbouw en recreatie. Naast de camping op het fort heeft Ooltgensplaat een jachthaven met bijna 80 ligplaatsen.

Elk jaar is er de jaarlijkse omloop, een lokaal evenement dat begon en eindigde in de Voorstraat van
Ooltgensplaat. De omloop van Goeree Overflakkee is een wandeltocht van 110 kilometer. Tot grote teleurstelling van de dorpsbewoners,
middenstand en dorpsraad is dit traditionele evenement na 23 jaar gekaapt naar Middelharnis. Op de site is over de werkelijke historie niets meer te vinden. http://www.dewandeltocht.nl/

 

Ooltgensplaat heeft naast een woonfunctie ook werkgelegenheid, recreatie en veel verenigingen. Dit alles heeft met ‘uitstraling’  van het dorp te maken.  Dit maakt het dorp interessant, leefbaar en aantrekkelijk om te wonen en te bezoeken.

 

 

Aandachtspunten

Een aantal items die invloed hebben op de positieve uitstraling van Ooltgensplaat:

  1. Speelbos, het meer toegankelijk maken van het bos van Ooltgensplaat. Nu is het een gesloten gebied met veel bomen en struiken.
  2. Haven en havenkanaal.  Voor de watersportliefhebbers is het een zeer aantrekkelijke plaats om even aan te meren en een paar dagen te verblijven.  De verblijfsrecreatie kent een matig aanbod.  Er is nauwelijks horeca in het dorp.
  3. De Langeweg (als je het dorp inkomt) heeft een ‘schrale’ uitstraling.  In het recente verleden hadden de huizen aan de Langeweg een brede sloot met een bruggetje aan de voorkant van de woningen.  Het zou mooi zijn als dit weer in ere kon worden hersteld.  Meer  bomen, groen en groenstroken  zijn noodzakelijk om het aanzicht aan de Langeweg aantrekkelijker te maken.

 

  1. Het spui zou moeten worden voorzien van een wandelpad. Het wandelen langs het spui is een risicovolle onderneming omdat de weg druk wordt bereden.
  2. Wandelpad langs het havenkanaal. Ook langs het havenkanaal zou een wandelpad gerealiseerd kunnen worden. Vanaf het Spui kun je door zo lopen naar het Fort.
  3. Het havenkanaal is van alle kanalen op GO het meest authentieke in zijn huidige vorm. Dankzij het ontbreken van bebouwing konden zeilschepen met een oostenwind tot in de havenkom komen. Weliswaar is in de loop van de jaren wat bebouwing ontstaan, Onder andere bij de firma Gebuijs die een scheepswerf exploiteert en verhuurbedrijf heeft voor sloepverhuur. De dorpsraad is van mening dat plannen voor huizenbouw langs het havenkanaal vooralsnog niet aan de orde zijn. Het historisch en unieke karakter van het kanaal zullen zoveel mogelijk bewaard moeten blijven voor de generaties na ons.
  4. Een terughoudend beleid voor wat  betreft het plaatsen van windmolens. Het huidige windmolenpark ‘Piet de Wit’  kan blijven.  Uitbreiding en schaalvergroting past niet in huidige visie van de dorpsraad en is ongewenst voor het leefklimaat.