Nieuwsberichten

Kom er bij we zijn er nog lang niet!

De reacties op onze vorige nieuwsbrief hebben ons geïnspireerd om volop verder te gaan met het bevorderen van de leefbaarheid van ons dorp.

Daarover willen we graag meer met u in gesprek ; wat kunnen we (samen) doen en realiseren.

Vanuit deze gedachte is het idee ontstaan om onze vergaderingen openbaar te maken.

Als u aangeeft dat u een vergadering van de dorpsraad wilt bijwonen, dan zorgen wij ervoor dat u vooraf wordt ingelicht en u weet waar we over gaan praten.

Uw inbreng is belangrijk, laat uw stem niet verloren gaan en kom eens naar onze vergadering. U bent van harte welkom!

Mocht u belangstelling hebben spreek dan een bestuurslid aan of neem contact met ons op via het contacten formulier op de website of email: dorpsraadooltgensplaat@gmail.com of via Bram den Exter tel 0625047824