Zoals U de laatste tijd veel gehoord heeft in de media, is ons land aan het veranderen van “Verzorgingsstaat” naar “Participatiesamenleving”. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat verwacht de overheid nu eigenlijk van de gewone burgers? Geluiden zoals: “Ik moet straks mijn buurvrouw gaan wassen”, of “Het moet niet gekker worden, de gemeente doet helemaal niets meer voor ons”, zijn niet van de lucht. Er is veel onrust onder burgers. We zullen daarom eerst een uitleg geven, wat nu eigenlijk een participatiesamenleving inhoudt:

Een participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen die dat kanverantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de (landelijke) overheid. Onder een samenleving wordt verstaan een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken. Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal ( Bron Wikipedia, 3 oktober 2013).

Wat betekent dit nu voor ons als inwoners van Ooltgensplaat?
Wat vroeger heel normaal was, is dat je contact had met je buren, met de slager en de bakker, op straat als je je straatje aan het vegen was, is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. En dit is nu eigenlijk waar de overheid naar terug wil. Sociale contacten, het iets voor elkaar over hebben, elkaar helpen uit medemenselijkheid, zou iets “gewoons” moeten zijn en worden. Uiteraard heeft de overheid hier ideeën over, maar die hebben wij als Dorpsraad ook. Wellicht zegt de uitdrukking “Burendag” en “Opschoondag” U bijvoorbeeld wel iets.  Of hoeveel moeite is het, om voor een zieke buurvrouw even een boodschapje mee te nemen als U toch naar de supermarkt gaat? Of om een container van een bejaarde aan de weg te zetten, en weer op te halen als deze geleegd is? Of om met elkaar ervoor te zorgen dat een speeltuintje weer veilig en netjes is en blijft; zeker als je dit met elkaar en voor elkaar kunt doen? Zo zijn er legio voorbeelden op te noemen, waarin mensen elkaar kunnen helpen, en weer iets voor elkaar over hebben.

De Dorpsraad wil hierover binnenkort graag met U in gesprek gaan. Vanuit de gemeente komt er een mogelijkheid om in bepaalde dorpen een pilot te starten, waarin een aantal initiatieven gebundeld zullen worden zodat er weer gewerkt wordt aan de sociale samenhang in het dorp, en het ontwikkelen van de “Eigen Kracht” van de individuele burger en vanuit de “Burgerkracht”: de burgers in dit dorp. Soms is het voldoende om al een idee te horen, omdat dit weer nieuwe ideeën oplevert. Misschien kunnen wij als dorp een pilot starten, en heeft U hier ideeën over? Uiteraard kunnen niet alle ideeën ook daadwerkelijk meteen uitgevoerd worden maar wellicht wel in de toekomst. Ons motto is: We Have A Dream! Een droom voor ons mooie en fijne dorp, dat klaar is voor de toekomst! Waar we trots op kunnen zijn! En waar het fijn en veilig wonen, en recreëren is.

Een uitnodiging voor een bijeenkomst volgt binnenkort!