Sociale bindingen

Ons land is aan het veranderen van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Wat is dat, wat verwacht de overheid van haar burgers en wat betekent dit voor de bewoners van Ooltgensplaat? Een participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen -die dat kan- verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de (landelijke) overheid. De overheid trekt zich terug en verwacht meer van onszelf, mantelzorgers en vrijwilligers.

Wat vroeger heel normaal was, is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend; dat je contact hebt met je buren, met de slager en de bakker, op straat als je je straatje veegt. Maar we hebben “Burendag” en “Opschoondag” en hoeveel moeite is het, om voor een zieke buurvrouw even een boodschapje mee te nemen als je toch naar de supermarkt gaat? Of om een container van een ouder iemand aan de weg te zetten en weer op te halen? Of om er met elkaar voor te zorgen dat een speeltuintje veilig en netjes is en blijft? Zo zijn er legio voorbeelden waarin mensen elkaar kunnen helpen en weer iets voor elkaar over hebben.

Dit is waar de overheid naar toe wil: sociale contacten, iets voor elkaar over hebben en elkaar helpen uit medemenselijkheid moet weer “gewoon” zijn en worden.

De dorpsraad draagt onder andere middels het project Extra Handen bij aan het samenbrengen van mensen. Mensen kunnen elkaar ontmoeten, leren kennen en een reikende hand bieden als blijkt dat die nodig is.

De samenhang wordt ook behouden en verstevigd door -daar waar nodig- onze verenigingen en stichtingen te ondersteunen en faciliteren.

Heeft U leuke en goede ideeën over dit thema, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via dorpsraadooltgenplaat@gmail.com