vereniging dorpsraad Ooltgensplaat

Sinds juni 2014 heeft de Dorpsraad Ooltgensplaat het mogelijk gemaakt dat, mensen met een (hulp) vraag, een idee of een klacht terecht kunnen. Deze vrijwilliger gaat het gesprek met u aan, en verwijst zo nodig uw vraag door naar een professionele zorgorganisatie, naar de woningbouw of naar een welzijnsorganisatie. Zij hebben de sociale kaart van Ooltgensplaat in beeld gebracht, en kunnen snel schakelen. Uiteraard kunt u ook bij hen terecht als u uw zorgen maakt over iemand in uw omgeving.

Voor informatie: Bram den Exter, 06-25047824.

Daarnaast is er in ’t Centrum een folder-rek een aantal folders beschikbaar met allerhande informatie over zorg- en welzijnsorganisaties. Ook als u de weg zoekt in een aantal voorzieningen kunt u een aantal folders vinden die u verder op weg kunnen helpen in het oerwoud van voorzieningen. Aan het folder-rek is een brievenbus waar u tevens uw melding of hulpvraag in kunt stoppen uw melding in kwijt kan.

Daarnaast kunt u altijd uw ideeën bespreken, of zich  aanmelden als vrijwilliger.

Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Bram den Exter, 06-25047824.

 

Sinds januari 2015 is de Dorpsraad, gestart met het project Extra Handen waarin vrijwilligers ingezet worden die het ontstane “gat in de hulp bij de huishouding”op kunnen vangen. De gemeente Goeree-Overflakkee moet bezuinigen, en mensen krijgen minder huishoudelijke hulp dan dat zij voorheen kregen. De gemeente hanteert een beleid dat het huis schoon en leefbaar moet zijn. Veel mensen kunnen zelf geen dure extra huishoudelijke hulp inkopen, en vallen nu tussen wal en schip.

Als we hulp kunnen regelen is dit gratis wel vragen wij de mensen die wij helpen of zij lid willen worden van de Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat. .

We hebben al heel veel mensen kunnen helpen door kleine klusjes voor hen uit te voeren. Heeft u ook behoefte aan extra hulp? Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem contact op met Bram den Exter, 06-25047824.