Hier gaan we voor

Ooltgensplaat is een dynamische gemeenschap. Een dorp met een zichtbaar rijke historie, een actueel en eigentijds karakter en een ondernemende bevolking.

  • Het unieke karakter van Ooltgensplaat wordt benadrukt door het vergroten van haar dynamiek en aantrekkelijkheid.
  • De  samenhang en verbinding in het dorp zijn bepalend voor de waarden, de zorg voor elkaar en de veiligheid binnen de gemeenschap.
  • Leefbaarheid, scholing en werk zijn gegarandeerd.
  • Bestaande voorzieningen blijven op hetzelfde peil en worden -waar wenselijk- uitgebreid.
  • Ondernemerschap, recreatie & toerisme worden gestimuleerd.
  • De samenhang wordt behouden en versterkt door de verenigingen -waar nodig- te ondersteunen en te faciliteren.
  • In een veranderende omgeving geeft deze uitdagende visie richting en zet aan tot concrete actie.

De dorpsraad van Ooltgensplaat wacht niet af maar neemt het initiatief en bepaalt het spel; niet reageren maar creëren. Zij wil een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen, met ‘good practices’ om van te leren. Tegelijkertijd blijft zij zich ontwikkelen om toekomstbestendig te zijn en te blijven.

MISSIE

Hier staan we voor

Missie 1 – leefbaarheid

Missie 2 – sociale bindingen

Missie 3 – (sociale) veiligheid en verkeer

Missie 4 – economische kansen

Missie 5 – recreatie & toerisme

Missie 6- uitstraling

Wat willen we voor wie bereiken en op welke manier kunt u lezen in onze “Visie en Missie” en het “Werkplan”

Visie en missie Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat januari 2017    Werkplan Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat januari 2017

De dorpsraad heeft verschillende aandachtsgebieden, waarbinnen de leden vanuit hun interesse en vakgebied initiatieven ontplooien. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en hebben daarbij hulp van inwoners, verenigingen en ondernemers hard nodig. Samen staan we immers sterker dan alleen! Heeft U leuke en goede ideeën over bepaalde thema’s; schroom dan niet om contact met één van ons op te nemen! dorpsraadooltgensplaat@gmail.com