bestuur

Over ons

Hans van der Schraaf

Voorzitter

Sinds mei 2016 woon ik samen met mijn partner in Ooltgensplaat en in 2018 maakte ik kennis met het bestuur van de dorpsraad en nadat ik vernam waar de dorpsraad voor staat en wat zij allemaal voor het dorp en haar inwoners doet, heb ik mij aangemeld als lid en medebestuurder. Veel vrijwilligers zetten zich via de dorpsraad in voor een leefbaar dorp waarin het prettig wonen is. Graag zet ook ik mij in om hieraan de bijdrage te leveren die in mijn vermogen ligt.

Portefeuilles: als voorzitter is het primair mijn taak om de grote lijnen te bewaken en verbindingen te leggen tussen wat wenselijk is en wat kan. Ook het leggen en onderhouden van contacten met overheden en organisaties die het functioneren van de dorpsraad kunnen versterken is een belangrijk onderdeel van mijn inzet.
Daarnaast beheer ik in de dorpsraad de aandachtsgebieden ‘verkeer en veiligheid’, ‘economie’ en ‘kunst en cultuur’ en ben ik primair verantwoordelijk voor de externe communicatie van de dorpsraad.

Ellen van Rossum

Secretaris

Ik ben geboren (1992) en getogen op Flakkee. Sinds 2014 woonachtig in Ooltgensplaat samen met mijn partner en hond. In het dagelijks leven run ik mijn eigen ergotherapie praktijk. Omdat ik zowel woon en werk in Ooltgensplaat vind ik het belangrijk dat het dorp leefbaar is en blijft, maar ook aantrekkelijk voor zowel jong als oud. Daar zet ik me dan ook met veel plezier voor in. Ik heb voordat ik mijn eigen bedrijf begon altijd in teams gewerkt en met elkaar ook verschillende projecten aangepakt. Nu als “zelfstandig ondernemer” heb ik geen directe collega’s meer om me heen, waardoor ik het extra leuk vond om in de dorpsraad weer in teamverband verschillende zaken op te pakken. Mijn motto: voor elk probleem is een oplossing.

Portefeuille: als secretaris zorg ik voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. Ook zorg ik voor het beheer van het archief, de ledenadministratie en de relaties. Heeft u vragen aan mij? Stuur me gerust een mail.

Adriaantje van Enthoven-Bom

Penningmeester en plaatsvervangend voorzitter

Hallo, ik ben Adriaantje van Enthoven en woon met mijn gezin in Ooltgensplaat. Ik ben een geboren en getogen ‘Plaetenaar’ en in 1978 zag ik op de Zuid Achterweg 15, te Ooltgensplaat het levenslicht. In het dagelijks leven ben ik moeder (het mooiste beroep ter wereld). Daarnaast werk ik al circa 15 jaar als bedrijfskundig adviseur (zzp’er) en 6 jaar als binnenhuisadviseur, een aangename afwisseling van moeder en adviseur.

Ik weet hoe belangrijk het is om het dorp leefbaar te houden. In de jaren dat ik hier woon heb ik veel in het dorp zien veranderen, van mooie ontwikkelingen tot minder mooie. Graag wil ik een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp, niet alleen door boodschappen te doen bij lokale ondernemers, het dialect te blijven spreken (ook tegen mijn kinderen, A.B.N. leren ze op school) en lidmaatschap bij sportverenigingen te hebben, maar ook door deel te nemen in het bestuur van de dorpsraad. Ik vind het bijzonder dat ik tot het bestuur van de dorpsraad mag behoren.
Met mijn taak als penningmeester adviseer ik het bestuur over de inkomsten en uitgaven van de dorpsraad, zodat we altijd precies weten waar we met de financiën staan!

Portefeuille: het is ieder jaar een uitdaging om een goede begroting te maken. Samen met de portefeuillehouders bekijken we wat de activiteiten voor het komend jaar zijn. Met deze informatie wordt de begroting gemaakt. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit en in 2020 willen we deze optimaliseren en vanaf 2021 een meerjarige perspectief maken. Ook is het opstellen van de jaarrekening een jaarlijks terugkerend onderdeel.