Aanvragen financiële bijdrage

De gemeente Goeree-Overflakkee wil bevorderen dat inwoners zelf aan de slag gaan met leefbaarheid en vitaliteit in hun woonkern. Daartoe is voor Ooltgensplaat een dorpsvisie opgesteld waarin de kernkwaliteiten, ambities en kansen tot uiting komen. Op grond daarvan beschikt de dorpsraad over een budget ten behoeve van het verstrekken van een financiële bijdrage voor activiteiten die (nog) niet zelfvoorzienend zijn.

Download hier het aanvraagformulier en de voorwaarden voor financiële ondersteuning van activiteiten in Ooltgensplaat.