samen doen • samen sterk

Welkom bij de dorpsraad Ooltgensplaat

Wij zijn een energieke vrijwilligersorganisatie die zich inzet om de leefbaarheid van Ooltgensplaat en haar omgeving te bevorderen. Hiertoe onderhouden wij contacten met inwoners, verenigingen, bedrijven en andere organisaties en met verschillende overheden en overheidsinstanties. Het doel is om het leven, wonen en werken in Ooltgensplaat, in samenspraak met haar inwoners op het hoogst mogelijke niveau te brengen en te houden.

Op onze website vindt u informatie over lopende projecten, aanvragen voor ondersteuning, het bestuur van de dorpsraad; wie zijn wij en wat doen we en nog veel meer.